Thời hạn nộp thuế và báo cáo thuế 2014

 

 

Tháng 1 năm 2014

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12/2013

· Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 12/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013

 

Ngày

30

.          Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý IV/2013

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

·            Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

·            Thuế môn bài năm 2014.

 

Tháng 2 năm 2014

 

Ngày 20

·            Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN  tháng 1/2014

·            Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 1/2014

·            Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014

 

Ngày 28

Thời hạn cuối cùng để  doanh nghiệp thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

 

Tháng 3 năm 2014

 

Ngày 20

·            Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 2/2014

·            Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 2/2014

·            Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014

 

Ngày

31

 • Báo cáo tài chính năm 2013
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013

·         Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013

·         Thuế TNDN năm 2013

·         Thuế TNCN năm 2013

 

Tháng 4 năm 2014

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 3/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 3/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2014

 

Ngày

30

.          Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý I

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2014

·            Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014

 

Tháng 5 năm 2014

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 4/2014

· Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 4/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2014

 

Tháng 6 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 5/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 5/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2014

Tháng 7 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 6/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 6/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2014

Ngày

30

.          Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý II/2014

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2014

·            Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014

Tháng 8 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 7/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 7/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2014

Tháng 9 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 8/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 8/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2014

Tháng 10 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 9/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 9/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2014

Ngày

30

.          Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý III/2014

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2014

·            Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014

Tháng 11 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 10/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 10/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2014

Tháng 12 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 11/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 11/2014

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2014

Ngày 31

 • Tờ khai thuế Môn bài

Ghi chú: Chỉ áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau có thay đổi về thuế môn bài của năm tiếp theo, ví dụ:

-          Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

-          Thay đổi vế vốn

-          Thay đổi cơ quan quản lý thuế

Tháng 1 năm 2015

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 12/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2014

Ngày

30

.          Báo cáo sủ dụng hóa đơn Quý IV/2014

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

·            Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

·            Thuế môn bài năm 2015

Tháng 2 năm 2015

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 1/2015

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 1/2015

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2015

Tháng 3 năm 2015

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 2/2015

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 2/2015

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2015

Ngày

30

 • Báo cáo tài chính năm 2014
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2014
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2014
 • Thuế TNDN năm 2014
 • Thuế TNCN năm 2014

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ C&A ......................................................................................................................

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh
Số 29 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Số 28 Nguyễn Thị Diệu - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 04-3 978 5378      Fax: 04-3 974 6330 Tel: 08-3 930 1210        Fax: 08-3 930 1201
Email: info@tuvanthueca.com Website: www.tuvanthueca.com

Copyright © 2008 - 2013 tuvanthueca.com by C&A. All rights reserved.