Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Hỏi:

DN xin hỏi về việc lập các chỉ tiêu trên bảng kê số 01-3/GTGT: Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

1/ Khi lập mẫu trên có các chỉ tiêu tiền Việt Nam đồng của Hợp đồng xuất khẩu; Tờ khai hàng hóa xuất khẩu; Hóa đơn xuất khẩu; và chứng từ thanh toán qua ngân hàng vậy khi điền thông tin vào các chỉ tiêu này thì lấy tỷ giá nào cho đúng nhất?

2/ Trường hợp 1 Hóa đơn xuất khẩu có nhiều tờ khai xuất khẩu, mỗi tờ khai xuất 1 phần giá trị thì lấy chỉ tiêu ngoại tệ cho Tờ khai là toàn bộ giá trị của Tờ khai hay giá trị thực xuất?

3/ Tiền về thanh toán cho nhiều hóa đơn khác nhau thì lập chỉ tiêu ngoại tệ chứng từ thanh toán qua ngân hàng là toàn bộ số tiền trên giấy báo Có hay chia nhỏ số tiền đúng bằng giá trị ngoại tệ của hóa đơn xuất khẩu?

Đáp:

C&A xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Hiện nay phần mềm kê khai thuế mới nhất là 3.2.0 đã cập nhật mẫu biểu phụ lục 01-3/GTGT Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, tuy nhiên chưa có hướng dẫn chi tiết kê khai từng chỉ tiêu.

Theo C&A:

- PL 01-3/GTGT nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất 0% cho CQT. Theo Hướng dẫn tại TT 156/2013/TT-BTC thì:  Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam” ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam. Trường hợp trên tài liệu có ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này.

- Các trường hợp 1 Hóa đơn xuất khẩu lập cho nhiều tờ khai xuất khẩu; mỗi tờ khai xuất 1 phần giá trị; chứng từ thanh toán tiền cho nhiều hóa đơn khác nhau là các tình huống cụ thể và hiện không có văn bản nào hướng dẫn chi tiết việc kê khai. Theo C&A thì có thể kê khai hóa đơn theo số thực xuất của từng Tờ khai (chia theo TK); chứng từ thanh toán chia cho TK, HĐ theo nguyên tắc theo dõi công nợ (xuất trước thanh toán trước - nếu chứng từ không ghi rõ thanh toán cho hóa đơn nào).

Tuy nhiên việc kê khai phụ thuộc vào việc nhập dữ liệu của hệ thống QLT, vì vậy Quý Công ty có thể liên hệ với CQT để được hướng dẫn cụ thể

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ C&A ......................................................................................................................

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh
Số 29 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Số 28 Nguyễn Thị Diệu - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 04-3 978 5378      Fax: 04-3 974 6330 Tel: 08-3 930 1210        Fax: 08-3 930 1201
Email: info@tuvanthueca.com Website: www.tuvanthueca.com

Copyright © 2008 - 2013 tuvanthueca.com by C&A. All rights reserved.