Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với DN có hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

Hỏi:

Xin hỏi C&A về việc lập bộ Hồ sơ hoàn thuế GTGT cho kỳ hoàn thuế quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2013. trường hợp hoàn thuế GTGT âm liên tục 3 tháng trở lên.

Trước thời điểm 31/12/2013 Công ty đã lập nhiều bộ Hồ sơ hoàn thuế GTGT gồm các biểu mẫu căn cứ theo hướng dẫn của thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính. theo đó Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

1/ Mẫu 01/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế

2/ Mẫu 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

3/ Tờ khai thuế GTGT kèm theo bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào của kỳ đề nghị hoàn thuế.

Ngày 06/11/2013 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 156/2013/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, theo tham khảo thông tư Công ty đang không rõ tại thời điểm này lập bộ Hồ sơ hoàn thuế GTGT cho kỳ hoàn thuế nói trên theo hướng dẫn cần những biểu mẫu nào?

Đáp:

Về vướng mắc của Quý Công ty, C&A xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 49 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì: "Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu là: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này."

Căn cứ theo quy định trên, tại thởi điểm này Công ty lập hồ sơ hoàn thuế sử dụng mẫu đề nghị hoàn thuế mới số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.

Về mẫu bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ: Theo quy định mới tại TT156 thì kể từ 1/1/2014, Bảng kê hồ sơ xuất khẩu được lập và gửi kèm theo hồ sơ khai thuế tháng/quý. Tuy nhiên trường hợp Công ty lập hồ sơ hoàn thuế GTGT cho năm 2013 (chưa gửi BK hồ sơ hàng XK) thì theo C&A, Công ty nên nộp Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ kèm theo Hồ sơ hoàn .

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ C&A ......................................................................................................................

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh
Số 29 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Số 28 Nguyễn Thị Diệu - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 04-3 978 5378      Fax: 04-3 974 6330 Tel: 08-3 930 1210        Fax: 08-3 930 1201
Email: info@tuvanthueca.com Website: www.tuvanthueca.com

Copyright © 2008 - 2013 tuvanthueca.com by C&A. All rights reserved.